- - კომუნა

ამ ინსტანციას უვლის მინადორასერვერი, ოთხი ქალისგან შემდგარი კოლექტივი. აქ არაჰომოგენური და ფემინისტური პერსპექტივა ანაცვლებს პატრიარქალური ფიქრის მოდელს. ჩვენ ვართ იზნ, თეკლა, მაკო და ნონა, და ჩვენი სურვილია საქართველოში ემანსიპატორული სახელოვნებო ხელსაწყოებისა და პლატფორმების გააქტიურება, და ამ პროცესში კრიტიკული კავშირების დამყარება.